Bijzonder hoge ozonconcentraties verwacht: "Vermijd al zeker tot dan zware inspanningen"

230908warmweerozonphotonews
De prachtige nazomer heeft helaas ook nadelen. Zo waarschuwt de Intergewestelijke cel voor het Leefmilieu (Ircel) voor hoge ozonconcentraties.
Er worden vandaag en de komende dagen hoge ozonconcentraties in de lucht verwacht. Volgens de Intergewestelijke cel voor het Leefmilieu (Ircel) zou de Europese informatiedrempel voor ozon lokaal overschreden kunnen worden, en dat al zeker tot en met zondag 10 september.
"De combinatie van luchtvervuiling met het zonnige en warme weer zal zorgen voor hoge ozonconcentraties", zegt Ircel. "De hoogste ozonconcentraties zullen waarschijnlijk tussen 120 en 170 microgram per kubieke meter liggen, maar een lokale overschrijding van de Europese informatiedrempel - 180 microgram per kubieke meter - is niet uitgesloten. De kans op overschrijding neemt vandaag en dit weekend toe."

Geen zware inspanningen

Ircel raadt dan ook aan om voorzorgsmaatregelen te nemen. "Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen, personen met ademhalingsproblemen, enz.), doen beter geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 en 22 uur. Wanneer de alarmdrempel wordt overschreden gelden deze aanbevelingen voor de ganse bevolking. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht", aldus Ircel. Die waarschuwing geldt al zeker tot en met 10 september.