Dinsdag 4 Augustus 2020 - 10:00   I   Foto: RamsdenLawyers  I   door Redactie

Aantal scheidingen enorm toegenomen na lockdown: “Deze periode was voor velen de druppel die de emmer deed overlopen”

Aantal scheidingen enorm toegenomen na lockdown: “Deze periode was voor velen de druppel die de emmer deed overlopen”

Het aantal echtscheidingen is opvallend gestegen sinds het einde van de lockdown. In de tweede helft van mei waren er maar liefst een kwart meer echtscheidingen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Wekenlang op elkaars lip leven is voor echtparen waarbij het al slecht ging de druppel geweest die de emmer deed overlopen, zegt Bart Van Opstal van de Federatie van de notarissen. 

In de periode dat België in lockdown was - van 18 maart tot 4 mei - zagen de notarissen in eerste instante een sterke terugval in het aantal echtscheidingsaktes. Dat betekende natuurlijk niet dat er in die periode minder huwelijksproblemen waren, integendeel. Door de lockdown was het gewoon moeilijker om echtscheidingen te regelen en de papieren te komen ondertekenen bij de notaris.

25 procent

Na de lockdown kregen de notarissen plots veel aanvragen voor echtscheidingen binnen: in de tweede helft van de maand mei werden er 25 procent meer scheidingsakten ondertekend dan in dezelfde periode vorig jaar.

De trend zette zich daarna voort, zei het iets minder sterk: in juni waren er nog bijna een vijfde (19,3 procent) meer echtscheidingen dan in juni 2019 en in juli waren er nog altijd 13,2 procent meer scheidingen dan in dezelfde maand vorig jaar.

De druppel

Notaris Van Opstal heeft twee grote verklaringen voor de stijging na de lockdown. “Eerst was er een inhaalbeweging, omdat het tijdens de lockdown moeilijk was om echtscheidingsaktes te ondertekenen."

Maar dat het aantal echtscheidingen op dit moment nog altijd hoog is, heeft natuurlijk een tweede verklaring: de lockdown is voor vele gehuwden een harde relatietest geweest. “In vele gevallen is deze periode de druppel geweest die de emmer heeft doen overlopen”, zegt Van Opstal.

Spanningen

“In huwelijken waar er voordien al spanningen waren, zijn die spanningen tijdens de lockdown vaak verder opgelopen. Velen hebben dan de beslissing genomen dat het zo niet verder kon met hun huwelijk, informeerden zich tijdens de lockdown over een echtscheiding en stapten na de lockdown naar de notaris om de scheiding te regelen."

Wat is jouw mening?

TAGS  I  Corona  I  scheiding  I  huwelijk  I  lockdown