Koen Wauters doet biecht eerlijk op: "Ik weet niet of ik mijn kinderen Zita en Nono daar een dienst mee heb bewezen"

231005koenwauterskriswautersphotonews
Vraag het aan iedere ouder: kinderen opvoeden is niet makkelijk. Er bestaat ook geen handboek voor. Ook Koen Wauters twijfelt soms.
Zo zijn z'n kinderen Nono en Zita in hele andere omstandigheden groot geworden dan hij. Daar vertelt de zanger/presentator in De Morgen openhartig over.

Andere omstandigheden

"Ik was de jongste van zes, droeg de kleren van mijn oudere broers, waste me in hetzelfde badwater als de vorige twee… We kwamen nooit iets tekort, hè. We waren gewoon een doorsnee gezinnetje", aldus Koen.
“Nono en Zita zijn echter onder een heel ander gesternte opgegroeid en ik vraag me soms af wat dat met hen doet of zal doen", gaat hij voort. "Net omdat de omstandigheden waarin ik ben opgegroeid ook zo vormend waren voor mij."
"Het liefst van al had ik hen waarschijnlijk opgevoed in krek dezelfde omgeving. Een kleiner huis in een speelstraat, in plaats van een villa met een grote tuin waar verder niemand in kwam spelen omdat we ons geïsoleerd hadden. (denkt na) En toch heb ik voor dat laatste gekozen.”

"Niet rechtlijnig"

“Waarom? Omdat ik dacht dat het zo hoorde? Omdat je als ouder je gezin nu eenmaal alles wil geven? Ik heb mijn kinderen er heel vaak op gewezen dat dit allemaal niet evident is. Maar ik heb hen ook heel weinig ontzegd. Enorm rechtlijnig is dat niet, hè. Ik weet niet of ik hen daar een dienst mee heb bewezen. Nu, ik heb er wel een goed oog in. En de rest moet de toekomst maar uitwijzen.”