'Sinerjey Meyfroodt, de man van Marthe van K3, bedreigt journalist'

240122marthesinerjeyinstagram
De spanningen tussen Sinerjey Meyfroodt en het weekblad Dag Allemaal zijn recent verder opgelopen. Op zijn sociale media haalt Meyfroodt regelmatig uit naar het tijdschrift, maar volgens Dag Allemaal zijn er nu grenzen overschreden.
De aanleiding voor deze escalatie was een reportage van Dag Allemaal over Nederlandse juicekanalen. Meyfroodt reageerde boos op sociale media en bekritiseerde het weekblad en de betrokken journalist fel.
Dag Allemaal blijft echter achter hun journalist staan en verklaart dat de reportage journalistiek correct was, waarbij Meyfroodt zelfs de kans op wederhoor kreeg, maar deze niet benutte.
De bedrijfsjurist van Dag Allemaal heeft Sinerjey Meyfroodt inmiddels formeel aangeschreven. Meyfroodt deelde de inhoud van deze brief op zijn sociale media, hoewel zijn account privé is, waardoor deze informatie eigenlijk niet verspreid had mogen worden.
Reality_FBI bracht dit aan het licht door een screenshot te delen van het bericht. In de brief aan Meyfroodt dringt Dag Allemaal er bij hem op aan om te stoppen met het uiten van dreigementen en het lastigvallen van de naaste omgeving van de journalist. Daarnaast wordt hem verzocht om te stoppen met het belasteren van de journalist.