Slimme camera's houden toeristen aan de kust in de gaten: "Zo houdt niet alleen de politie een oogje in het zeil"

blankenbergekustphotonews
Wie deze zomer aan de kust wil gaan liggen, zal in de gaten gehouden worden door slimme camera's. De kustgemeenten willen met 250 slimme camera's in de gaten houden hoe druk het aan de kust wordt. Dat meldt De Tijd.
De 250 camera's zullen over de hele kustlijn geplaatst worden. Met die gegevens krijgt de overheid een beeld waar het druk is. Zo kan ervoor gezorgd worden dat mensen zich beter verspreiden en zo een nieuwe uitbraak van het coronavirus verhinderd wordt.
De camera heeft een software waarbij virtuele lijnen worden getrokken. Als mensen daar voorbijlopen, worden ze geteld. "De technologie brengt de gegevens over het aantal mensen in de verschillende zones dan zonder menselijke tussenkomst samen tot een druktekaart voor de hele kust", legt de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluw uit aan de krant.
"De kustgemeenten zullen met de druktekaart kunnen anticiperen op een te grote toestroom aan mensen. De politie zal zo niet alleen een oogje in het zeil kunnen houden, de gegevens zijn ook nuttig om het verkeer te sturen."