Margriet Hermans heeft er helemaal genoeg van: "Mensen moeten wakkergeschud worden"

230228MARGRIETHERMANSPHOTONEWS
Vorige week raakte bekend dat Radio2, al decennialang het grootste radiomerk van Vlaanderen, wegzakte onder 25% marktaandeel. De zender raakte maar liefst 15% van zijn trouwe luisteraars kwijt. Eigen schuld, dikke bult, denkt Margriet Hermans erover.
Sinds januari zag Radio2 de cijfers flink dalen. Dat geeft een beeld van hoe de luisteraars reageerden op het opdoeken van de regionale ochtendprogramma’s en de komst van Peter Van de Veire en Kim Van Oncen met hun nationale ochtendshow ‘Goeiemorgen Morgen!’. Margriet Hermans heeft daar een heel logische verklaring voor.
Volgens haar kunnen de iets oudere luisteraars zich niet vinden in de vele grote vernieuwingen. “Ze zijn de 60-plussers aan het kwijtspelen”, zegt de 69-jarige zangeres in ‘Terzake’. “Niemand vraagt iets aan de senioren. De politiek moet wakker geschud worden, men laat 20 procent van de mensen links liggen”, bijt Margriet fel van zich af.

"Dat went wel"

Volgens haar is dat juist de generatie die nog het meest naar de radio luistert. “Maar daar wordt geen rekening mee gehouden. Ze willen hen precies kwijtspelen”, zegt de zangers verontwaardigd. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Zo juicht Marius Meremans, die voor N-VA in de commissie cultuur van het Vlaams Parlement zetelt, alleen maar toe dat Radio2 een breder publiek wil. “Voor sommige mensen gaat het misschien allemaal wat snel, maar de vernieuwingen zijn ook nog maar een aantal maanden ver, dat went wel”, klinkt het.