Donderdag 25 November 2021 - 13:00   I   Foto: Photonews  I   door Redactie

Minister Verlinden onthult of cafés en restaurants moeten sluiten

Minister Verlinden onthult of cafés en restaurants moeten sluiten

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) verwacht dat het Overlegcomité snel zal samenkomen. De coronacijfers blijven immers maar verder stijgen.

Vanuit verschillende sectoren, zoals de zorg en de scholen, wordt de alarmbel geluid. Zij zitten op hun tandvlees. "We moeten zeer goed gevolg geven aan die boodschap", stelt Annelies Verlinden in 'De Ochtend' op Radio 1. "Als die sectoren aan het einde van hun Latijn zijn, dan moeten we gepaste maatregelen nemen."

Geen paniekvoetbal

Verlinden pleit er wel voor om het hoofd koel te houden. "We moeten natuurlijk niet te paniekerig reageren. Dat hebben we ook geleerd in deze crisis. We moeten handelen op basis van de cijfers en de evoluties die we zien. Als het nodig is om te handelen, moeten we dat ook doen. We kunnen snel schakelen als het nodig is, ook met het Overlecomité. Als de cijfers zich zo nu aandienen dat er actie nodig is, dan moeten we ook beslissingen nemen."

Tijdens het vorige Overlegcomité bleven drastische maatregelen uit. Een bewuste keuze, zo benadrukt de minister van Binnenlandse Zaken. "Het is absoluut onze betrachting geweest om geen drastische maatregelen te moeten nemen en geen sectoren te sluiten. Aan de andere kant moeten we duidelijkheid geven. Er zijn sectoren, zoals de discotheken, die nu geconfronteerd worden met moeilijke maatregelen qua organisatie. We helpen hen ook niet om daar te lang onduidelijkheid over te ontstaan", klinkt het.

Het kan snel gaan

Vraag is dan: wanneer zal het Overlegcomité opnieuw samenkomen? Allicht heel snel. "Finaal komt het aan de premier toe om het Overlegcomité te organiseren op een gepast moment", zegt Verlinden. "Ik kan u verzekeren dat we samen met hem overleggen wanneer we terug moeten samenzitten. Dat zal veel vroeger zijn dan we initieel voorzien hadden. Dat kan betekenen dat we in de komende dagen al nieuwe beslissingen nemen."

Volgens Marc Van Ranst zijn we op weg naar een lockdown light. Verlinden houdt niet van dat soort omschrijvingen. "We moeten niet praten over die begrippen zonder het over concrete maatregelen te hebben. We moeten ingrijpen op activiteiten waar er heel veel verspreiding van het virus plaatsvindt. Activiteiten die moeilijk te organiseren zijn zonder social distancing. Ik zou dat zelf niet als een lockdown kwalificeren. Het zou bijvoorbeeld over dancings en massa-evenementen kunnen gaan."

Cafés en restaurants

Moeten ook de cafés en restaurants weer vrezen voor een sluiting? Daar ziet het niet naar uit, zo laat de minister weten. "We hebben geleerd dat we in de horeca een heel aantal dingen veilig kunnen laten verlopen. Aan tafels in restaurants zitten kan op een veilige manier gebeuren. Het is niet aan de orde om daar heel verregaande maatregelen te nemen."

TAGS  I  Annelies Verlinden  I  Marc Van Ranst