Zondag 23 Februari 2020 - 17:41   I   Foto: Photonews  I   door Redactie

Premier Sophie Wilmès en regering halen keihard uit naar Aalst Carnaval: "Dit doet afbreuk aan de reputatie van België"

De federale regering heeft, bij monde van premier Sophie Wilmès, zwaar uitgehaald naar Aalst Carnaval. Zondagnamiddag werd een persbericht uitgestuurd.

Premier Sophie Wilmès en regering halen keihard uit naar Aalst Carnaval:

"De federale regering is gevoelig voor de reacties op bepaalde praalwagens en carnavalskostuums van de editie 2020 van Aalst Carnaval. Het is niet de eerste keer dat deze praktijken kritiek krijgen omwille voornamelijk van de karikaturen van de Joodse gemeenschap. Hoewel Aalst Carnaval veel méér is dan dat, doen deze feiten toch afbreuk aan onze waarden en de reputatie van ons land”, klinkt het.

Er wordt benadrukt dat België een democratie is "die stoelt op fundamentele vrijheden, waaronder vrijheid van meningsuiting". Die vrijheid evolueert binnen een specifiek wettelijk kader “dat tot doel heeft individuen te beschermen tegen racisme, antisemitisme en andere vormen van discriminatie op basis van criteria zoals geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid”, schrijft de regering.

Wat is jouw mening?

TAGS  I  Sophie Wilmès  I  Aalst Carnaval